21 lutego 2021  r.

Zapalenie okołomieszkowe – częsty problem po depilacji